ผอภ.11 เปิดโครงการพี่ช่วยน้อง (ทบทวนความรู้ก่อนสอบ)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค11 นายสิทธิชัย คูสกุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพี่ช่วยน้องโครงการพี่ช่วยน้องโดยมีวัตถุประสงค์ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบคำสั่ง ธนาคารออมสิน ให้แก่ลูกจ้างปฏิบัติงานสาขาของธนาคารออมสินภาค 11 และน้องๆ จากภาคอื่นๆ เพื่อสอบเข้าเป็นพนักงานธนาคารออมสิน  การจัดครั้งใช้สถานที่ของโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  มีน้องเข้ารวมกว่า 160 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ