แนวข้อสอบเลื่อนเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ

สรุป & แนวข้อสอบ โดยพี่เชษฐชัย/ สหภาพแรงงานออมสิน  Update 2 สิงหาคม 2561

[ สรุประเบียบคำสั่ง 2.8.2018 ] [ แนวข้อสอบ ] [ แนวข้อสอบ2 ]

เรื่องอ่านประกอบ     [ Digital Disruption_I ] [ Digital Disruption_II ] [ Digital Disruption_III ]

------------------------------------------------------------------------------------------

สงครามการค้าระหว่าง จีน กับ สหรัฐ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

บทความจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก  ธนาคารออมสิน

<e-Marketplace><Infographic> /  <AI นวัตกรรมใหม่กับธุรกิจธนาคาร<Infographic>

<P2P Lending คุกคามธุรกิจธนาคารจริงหรือ?><Infographic>

[แนะนำหนังสืออ่านสอบ]

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) [ ชุดที่ 1[6 แนวคิดเชิงกลยุทธ์] [เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ ]

ภาวะผู้นำ   [Leader1] [Leader2 ] [Leader3 ] [Leader4 ] [ผู้นำ 360 องศา ] [ Leadership Studies ]

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ     [ การตัดสินใจ ] [ การบริหารและการตัดสินใจ ]   [ Problem solving ]

[ ติวทักษะการบริหารจัดการ ]   [แบบทดสอบ ทักษะการบริหารจัดการ ]